Multilateraal : Internationaal Strafhof (ICC)

Internationaal Strafhof (ICC)

De oprichting van het Internationaal Strafhof (ICC) is gebaseerd op het Statuut van Rome , wat het eerste permanente verdrag is dat opgesteld is om een einde te maken aan de straffeloosheid van de daders van ernstigste misdaden tegen de mensheid, met internationale draagwijdte.

Het Internationaal Strafhof is een onafhankelijke internationale organisatie en maakt geen deel uit van het systeem van de Verenigde Naties. Den Haag, Nederland is de zetel van het Strafhof.

De uitgaven van het Hof worden betaald door de Staten die Partij zijn, maar het Hof ontvangt ook vrijwillige contributies van overheden, internationale organisaties, particulieren, bedrijven en andere instellingen. De internationale gemeenschap heeft zich altijd gericht op het creëren van een permanent internationaal hof, en in de 20e eeuw, bereikte men eindelijk overeenstemming over de definities van genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden.

De Processen van Neurenberg en Tokio, na de Tweede Wereldoorlog, vormen een precedent dat de internationale gemeenschap zou dienen om oorlogsmisdaden, misdaden tegen de vrede en misdaden tegen de menselijkheid te vervolgen.

In de jaren negentig, na het einde van de Koude Oorlog, waren tribunalen, zoals het Internationaal Straftribunaal voor het voormalige Joegoslavië en voor Rwanda, het resultaat van consensus dat straffeloosheid onaanvaardbaar is. Echter, omdat deze tribunalen werden opgericht om misdaden gepleegd binnen een bepaalde termijn en tijdens een specifiek conflict te berechten, was men er in het algemeen over eens dat er een onafhankelijke, permanente straftribunaal nodig was.

Meer informatie op de officiële pagina van het Internationale Strafhof: http://www.icc-cpi.int/Pages/default.aspx

Ecuador en het Internationale Strafhof

Ecuador tekende het Statuut van Rome op 7 oktober 1998 en ratificeerde het op 5 februari 2002. Ecuador was lid van de Pensioen Commissie en de Budget en Financiën Commissie. Op dit moment maakt het land deel uit van de Raad van Bestuur van de Trust Fund voor Slachtoffers.

In de laatste sessie van de Vergadering van Verdragsstaten van het Internationaal Strafhof (de elfde), vond plaats van 14 tot 23 november 2012 in Den Haag.

Aanvullende gegevens