Multilateraal : Internationaal Gerechtshof (ICJ)

Internationaal Gerechtshof (ICJ)

Het Internationaal Gerechtshof is het belangrijkste gerechtelijke orgaan binnen de Verenigde Naties. Het Internationaal Gerechtshof beslist, in overeenstemming met het Internationaal Recht, over rechtsgeschillen tussen staten. Daarnaast kunnen internationale organisaties die aan de VN gelieerd zijn ook juridische advies aanvragen op het gebied waarop zij opereren.
Meer informatie op de officiële pagina van het Internationaal Gerechtshof (ICJ) www.icj-cij.org
o Ecuador en het Internationaal Gerechtshof

Ecuador is vooral betrokken bij de volgende zaken van het Internationale Gerechtshof: de eis van Ecuador tegen Colombia voor het gebruik van toxische bestrijdingsmiddelen in het grensgebied.

o Zaak Gesloten Ecuador - Colombia

Op 31 maart 2008 klaagde Ecuador Colombia aan voor het toebrengen van ernstige schade aan de menselijke gezondheid, de ecosystemen en de organismen op de Ecuadoriaanse grens, als gevolg van het vanuit de lucht sproeien van toxische bestrijdingsmiddelen (glyfosaat), om illegale gewassen uit te roeien.

Dit gerechtelijke proces heeft de volgende fasen doorlopen:

  • Op 29 april 2009, Ecuador presenteerde haar dagvaarding.
  • Colombia presenteerde haar conclusie van antwoord op 29 maart 2010.
  • De conclusie van repliek van Ecuador werd op 31 januari 2011 gepresenteerd.
  • Colombia presenteerde haar conclusie van dupliek op 2 februari 2012.

 

Aanvullende gegevens