Multilateraal : Permanent Hof van Arbitrage (CPA)

Permanent Hof van Arbitrage (CPA)

Het Permanent Hof van Arbitrage is een internationaal scheidsgerecht dat in 1899 door de Internationale Vredesconferentie van Den Haag is opgericht. Het Hof heeft als doel de vereenvoudiging van het onmiddellijke beroep tot arbitrage van internationale meningsverschillen. Op dit moment telt het Hof 115 lidstaten.
Het Hof heeft haar activiteiten uitgebreid naar de particuliere sector en behandelt op dit moment geschillen waarbij staten, overheidsinstellingen, intergouvernementele organisaties en private partijen betrokken zijn.

Het Internationale Kantoor met haar Secretaris-generaal aan het hoofd is verantwoordelijk voor het vervullen van het mandaat van de Administratieve Raad, die twee keer per jaar bijeenkomt met de diplomatieke vertegenwoordigers. De Administratieve Raad bepaalt het administratieve werk, de toekomstige activiteiten en keurt het budget van het Hof goed.
De Administratieve Raad van Bestuur heeft geen invloed op de arbitrale werkzaamheden van het Hof.

De Budgetcommissie is verantwoordelijk voor de analyse van het budget dat door de Secretaris-generaal gepresenteerd wordt en informeert de Administratieve Raad, voor haar goedkeuring.

Ecuador en het Permanent Hof van Arbitrage

Ecuador trad op 3 juli 1907 toe tot het Verdrag dat aan de grondslag van het Permanent Hof van Arbitrage van 1899 ligt.
Ecuador heeft deel uit gemaakt van werkgroepen die zich hebben gebogen over het Economische en Financiële Reglement dat de uitwerking van het Budget van het Hof reguleert.
Alle communicatie over zaken gerelateerd aan arbitrage, die Ecuador in deze organisatie onderhoudt, wordt direct gericht aan de Procureur-generaal van Ecuador

Meer informatie: http://www.pca-cpa.org/showpage.asp?pag_id=1303

Aanvullende gegevens