Multilateraal : Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW)

Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW)

De Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) is het uitvoerend orgaan van het Verdrag Chemische Wapens (Chemical Weapons Convention, afkorting CWC) dat in 1997 van kracht werd. De OPCW stelt zich ten doel om chemische wapens te vernietigen en te voorkomen dat ze ooit nog gebruikt zullen worden. In het CWC verdrag staat dat lidstaten al hun chemische wapens (op een milieuvriendelijke manier) moeten vernietigen, net als de installaties waar de wapens werden geproduceerd. Ook dienen de landen fabrieken waar met bepaalde chemische stoffen wordt gewerkt, te melden bij de OPCW en hun chemische industrie te onderwerpen aan regelmatige inspecties.

Het Technisch Secretariaat draagt zorg voor het dagelijks werk van de OPCW en assisteert de lidstaten in de Uitvoerende Raad en de Conferentie van Verdragspartijen. De inspecteurs zien onder meer toe op de vernietiging van bestaande chemische wapenvoorraden en de naleving van de verdragsbepalingen door de chemische industrieën in de lidstaten. Ook ondersteunt het Technisch Secretariaat de lidstaten met de implementatie van de CWC op nationaal niveau, bijvoorbeeld door hun wetgeving. De Conferentie van Verdragspartijen is het hoofdorgaan van de OPCW en alle lidstaten (188 op 15 september 2009) zijn hierin vertegenwoordigd. De Conferentie komt jaarlijks bijeen en overziet de implementatie van het verdrag. De Uitvoerende Raad bestaat uit 41 lidstaten die voor een periode van twee jaar zitting hebben in de Raad. De Uitvoerende Raad komt vier keer per jaar bij elkaar, soms vaker wanneer er belangrijke besluiten dienen te worden genomen. De voorzitters en vicevoorzitters van de Uitvoerende Raad en de Conferentie van Verdragspartijen worden genomineerd op basis van een regionaal criterium.

Meer informatie vindt u op de officiële pagina van Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens: http://www.opcw.org/

Ecuador in de OPCW

Ecuador tekende het “Verdrag over het Verbod op Ontwikkeling, Productie, Opslag en Gebruik van Chemische Wapens en hun Vernietiging” op 14 januari 1993, ratificeerde het op 6 september 1995 en het Verdrag werd voor het land in werking gesteld op 29 april 1997.

Aangezien Ecuador geen bezittende Staat is, het heeft geen chemische wapens, toont het land met haar lidmaatschap haar inzet voor ontwapening en wereldvrede.

De rol van Ecuador in de OPCW kan op de volgende manier worden samengevat:

  • Na een afwezigheid van 10 jaar, keerde Ecuador terug in de Uitvoerende Raad van de OPCW voor de periode van mei 2010 tot mei 2012. Ecuador is één van de 41 lidstaten van de Raad, waarvan er 7 tot de GRULAC (Latijns-Amerika en de Cariben) behoren.
  • In november 2011 tijdens de 16e Conferentie van Verdragspartijen werd Ecuador herkozen voor de periode van mei 2012 tot mei 2014.
  • Vanaf mei 2012 is Ecuador vicevoorzitter van haar regio in de Uitvoerende Raad. Als vicevoorzitter van de Uivoerende Raad, coördineert de Ambassadeur van Ecuador het informele overleg over Artikel X, over Assistentie en Bescherming.
  • Van 26 tot 30 november 2012 nam Ecuador deel aan de laatste (17e) Conferentie van Verdragspartijen van de OPCW

 

Aanvullende gegevens